โปรโมชัน คืนยอดเสียสล็อต 3%

เงื่อนไขการรับโบนัส

  • ยอดคงเหลือในเกม ต้องน้อยกว่า 5 บาท
  • คำนวณจากยอดย้ายเงินเข้าเกม – ยอดย้ายเงินออกจากเกม – ยอดคงเหลือในเกม (ที่ไม่รับโปรโมชัน)
  • สามารถกดรับสิทธิ์ได้ทุกวัน ถ้าไม่รับถือว่าโมฆะ
  • สามารถรับยอดเสียของ 1 วันก่อนหน้าได้ทันทีเมื่อกดรับ (ยอดเสีย ณ ปัจจุบันจะถูกคืนในวันถัดไป)
  • รับยอดเสียคืนได้สูงสุด 5000 บาท ต่อวัน ต่อ 1 ค่ายเกม
เข้าสู่ระบบสมัคร
โปรโมชันติดต่อเรา